Day: March 31, 2023

Knowledge

ตากผ้า PM 2.5 เกาะไหม ปลอดไหมในการเอาเสื้อผ้ามาใส่หรือเปล่า?

ฝุ่นหนาเตอะแบบนี้ ตากผ้าแล้วฝุ่นจับไหมนะ? ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานต่าง ๆ เร่งหาทางแก้ไข เพราะปัญหาฝุ่นเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง โดยเฉพาะในเรื่องระบบทางเดินหายใจ และสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เยอะในหน้าร้อนก็มาจากการเผาป่า ไม่ว่าจะพื้นที่ไร่เพื่อเตรียมดินในการปลูกพืชผลอื่น ๆ การเผาป่าต่าง ๆ เช่น เผาป่าเชียงราย เผาป่าบนดอย หรือการเผาหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช รวมถึงเผาที่นาในหน้าแล้งเพื่อกำจัดเศษพืชผลที่แห้งเหี่ยวอยู่บนผืนนาออกไป การสะสมความร้อนและฝุ่นควันบนชั้นบรรยากาศเหล่านี้ทำให้โลกร้อนขึ้นและมีฝุ่นกระจายอยู่ทั่วไปตามอากาศ มีโอกาสเกาะติดเสื้อผ้าและผิวหนังได้ ฝุ่น PM 2.5 ติดเสื้อผ้าได้ไหม? ในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 กระจายอยู่ทั่วไปอากาศ บางพื้นที่สามารถมองเห็นฝุ่นได้ชัดเจน เพราะมีความหนาแน่นของฝุ่นสูง เช่น สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝุ่นที่มากทำให้คนในพื้นที่มองไม่เห็นยอดเขาอีกต่อไป เพราะยอดเขาเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วยฝุ่น และเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กของฝุ่นทำให้ฝุ่นเหล่านี้สามารถเกาะเสื้อผ้าและผิวหนังของคนได้ แต่ด้วยความที่ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก คนจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทางออกของการลดปัญหาฝุ่นเกาะตามเสื้อผ้าและผิวหนังก็คือการซักผ้าทันทีที่ถึงบ้าน และควรระวังช่วงเวลาตากผ้าด้วย เพราะผ้าต้องตากอากาศภายนอกหลายชั่วโมง เมื่อผ้าเปียกหรือผ้าหมาดโดนฝุ่นจะทำให้ฝุ่นเกาะตัวได้ดีขึ้น เมื่อนำมาสวมใส่ก็จะส่งผลให้ร่างกายสูดดมฝุ่นเขาไปด้วย ส่วนการทำความสะอาดหลังโดนฝุ่นทำได้ง่าย ๆ ด้วยการอาบน้ำทันที และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดร่างกายที่มีส่วนผสมที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกบนร่างกาย […]

Read More